Skoči na glavno vsebino

Organizacija JV in PB

Jutranje varstvo

Jutranje varstvo je oblika vzgojnega dela z učenci 1. razreda in ostalimi učenci, ki pred poukom potrebujejo varstvo in bo v šolskem letu 2023/24 organizirano od 6.00 do 8.10.

V jutranje varstvo se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev. Jutranje varstvo je strokovno vodeno. Glede na dogovor med starši in šolo ter po presoji učitelja lahko zajema:

 • zajtrk,
 • počitek,
 • sprostitveno dejavnost in
 • pripravo na pouk.

Učencem v jutranjem varstvu zagotavljamo:

 • varno in vzpodbudno okolje, v katerem lahko pričakajo pouk,
 • organiziramo počitek ali po izbiri dejavnosti, ki se jih veselijo, sprostijo in aktivirajo za pouk,
 • učno pomoč, če izrazijo željo po njej.

 

Za šolsko leto 2023/2024 se je poizvedba potreb staršev opravila v maju. V šolskem letu 2023/24 bodo organizirani trije oddelki jutranjega varstva.

Skupina jutranjega varstva

Izvajalci JV

1. razred

Prudič, Cerkvenik, Krajačič, Ačkun

2. do 3. razred

Bubnič, Črnigoj, Jurinčič, Haupt, Mlakar

4. in 5. razred

Baričevič, Grzetič, Pisk, Potokar, Božič T.

 

Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda.

V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola. Podaljšano bivanje je strokovno vodeno. Vsebovati mora naslednje elemente:

 • samostojno učenje,
 • sprostitveno dejavnost,
 • ustvarjalno preživljanje časa in
 • prehrano

 

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine podaljšanega bivanja izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev in njihovih staršev.

Učenci, ki obiskujejo podaljšano bivanje, so deležni še popoldanske malice (v času od kosila do odhoda domov), če so se starši tako odločili.

 

V šolskem letu 2023/2024 je v oddelke podaljšanega bivanja vključenih 155 učencev. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v letošnjem šolskem letu izdalo soglasje za 118 ur podaljšanega bivanja tedensko. V šolskem letu 2023/2024 bomo organizirali 8 oddelkov podaljšanega bivanja.

 

Skupina podaljšanega bivanja Vključeni oddelki Izvajalci PB Učilnica
1.      skupina 1.A Bubnič L. U3
2.      skupina 1.B Marušič Lisjak U4
3.      skupina 2.A Baričič U2
4.      skupina 2.B Pevc U1
5.      skupina 3.A Ivančič U7
6.      skupina 3.B Ačkun U6
7.      skupina 4.R Haupt, Grzetič U19
8.      skupina 5.R Božič B., Jurman, Božič T. U17
9.      VOZAČI 4. – 5. r. Grmovšek, javna dela U8

Protokol podaljšanega bivanja

 

 1. in 2. razred (spremstvo učiteljice PB) 

12.45 -13.15 kosilo (petek 12.00 -12.45 igra, kosilo 1. r.)

13.15 -14.00 prosta igra na igrišču*; ID, DOP/DOD (razredničarke)

14.00 – 14.45 domača naloga

14.45 – združevanje oddelkov (1. in 2. r.)

14.50 -15.00 popoldanska malica

15.00 -16. 30 igra, varstvo, združevanje oddelkov v 2. r.

 

3., 4. in 5. razred

12.45 – 13.35 pouk, kosilo, prosta igra

13.35 – 14.25 kosilo, NIP, ID, DOP

14.00 – 14.45 domača naloga

14.45 – 15.00 malica

15.15 združenje oddelkov v 3. r. (U6)

15.15 – 16.00 združevanje oddelkov v 2. r. (U2), igra, odhodi

16.00 -16. 30 varstvo

 

Interesne dejavnosti (ID) zunanjih izvajalcev bodo potekale po 15.30. Ob odhodu na ID se učenci v PB ne vračajo in jih starši prevzamejo na vhodu v telovadnico.

Dostopnost