Skoči na glavno vsebino

Bralna značka

SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA

 

Uradni začetek bralne značke je 17. september – ta dan imenujemo tudi dan zlatih knjig. To je datum rojstva in smrti priznanega pisatelja Franceta Bevka. Zaključek pa je v mesecu maju, s kulturnim programom in srečanjem s slovenskim literarnim ustvarjalcem.

Mentorji bralne značke so vaši učitelji slovenskega jezika. Pri izbiri knjig vam bo pomagal spodnji priporočilni seznami in knjižničarka.

Seznam priporočenega gradiva (pdf) za bralno značko za šolsko leto 2023/24.

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

 

 

 

Cilji angleške bralne značke so spodbuditi učence, da:

  • berejo prirejena besedila v angleščini,
  • se odzovejo na prebrana besedila,
  • rešujejo naloge,
  • se z učiteljico pogovorijo o prebranem besedilu,
  • lahko v tujem jeziku izrazijo svoj odnos do prebranega,
  • lahko v tujem jeziku ubesedijo svoje misli.

 

Učenci berejo sami, doma. Izberejo  tri (3) knjige s seznama po izboru učiteljice mentorice ali si sami izberejo knjigo, o katere zahtevnosti in primernosti se pred branjem posvetujejo z učiteljico mentorico oz. s knjižničarko. Ko z branjem zaključijo, samostojno rešijo naloge na zadnjih straneh knjige, z učiteljico pa se pogovorijo o prebrani knjigi – poročajo o vsebini in izrazijo svoj odnos do prebranega. Ko učenci preberejo štiri knjige opravijo pogovor o njih z učiteljico, je bralna značka za tekoče šolsko leto opravljena.

Mentorica angleške bralne značke: Alenka Peršič-Rihter

ITALIJANSKA BRALNA ZNAČKA

 

 

 

Cilji italijanske bralne značke so spodbuditi učence, da:

  • preberejo prirejeno ali avtentično besedilo v italijanščini,
  • sošolcem predstavijo prebrano besedilo,
  • v drugem jeziku obnovijo besedilo in izrazijo svoje mnenje o prebranem,
  • bogatijo svoj besedni zaklad in izpopolnjujejo znanje jezika.

 

Učenci berejo sami, doma. Sami izberejo in preberejo eno knjigo. O zahtevnosti in primernosti se pred branjem posvetujejo z mentorico. Ko knjigo preberejo, jo predstavijo pri učni uri italijanščine, za termin se dogovorijo z učiteljico. V predstavitvi predstavijo avtorja, povzamejo vsebino in izrazijo svoje mnenje o prebranem.

 

Mentorica italijanske bralne značke: Ksenija Hrvatin Ratoša

Dostopnost