Skoči na glavno vsebino

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na Osnovno šolo Oskarja Kovačiča Škofije z enoto vrtca (v nadaljevanju: šola). V skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA) želimo spletno stran približati najširšemu krogu uporabnikov.

 

Izjava o dostopnosti

 

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče naše šole in vrtca, ki se nahaja na spletnem naslovu:

www.sola-skofije.si

 

ZDSMA osnovne šole zavezuje glede vsebine spletišč in mobilnih aplikacij, ki se nanašajo na osnovne informacije o zavodu, informacije o vpisnem postopku in druge upravne informacije (npr. šolski koledar, itd.). Upravne informacije s področja osnovnošolskega izobraževanja so zbrane in objavljene na spletnem mestu resornega ministrstva:

https://www.gov.si/teme/o-osnovni-soli/.

 

Za zagotavljanje dostopnosti so bile zagotovljene naslednje sistemske prilagoditve:

 • prilagajanje velikosti pisave,
 • prilagajanje barvnih kontrastov,
 • odzivno oblikovanje oz. prilagajanje postavitve vsebine zaslonu,
 • ustavi premike in urejanje besedila,
 • nastavitve, da so vse povezave podčrtane,
 • navigacija s tipkovnico,
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočena uporaba različnih ravni naslovov,
 • omogočeno nadomestno besedilo za opise fotografij, slik.

Vtičnik SOGO dostopnost omogoča funkcionalnosti na stopnji AA (WCAG 2.0), je skladen s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2.

 

Stopnja skladnosti

Spletišče naše šole je delno skladno z ZDSMA zaradi spodaj navedenih izjem.

 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča naše šole spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA. Primeri takih vsebin so:

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • grafično zahtevna vabila na prireditve, izdelki učencev.

 

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili ZDSMA in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko sporočite po telefonu ali pošljete po navadni ali elektronski pošti na:

 • Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije, Sp. Škofije 40D, 6281 Škofije,
 • telefonska številka: (05) 662 65 70,
 • elektronska pošta: o-okskofije.kp@guest.arnes.si.

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v zakonsko določenem roku – v osmih (8) dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razlog nezmožnosti odgovora v navedenem roku ustrezno utemeljili.

 

Nadzor nad izvajanjem ZDSMA

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom ZDSMA, lahko podate prijavo Inšpektoratu RS za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, telefonska številka: 01 555 58 48, elektronska pošta: gp.irsid@gov.si

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/

 

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena in objavljena  dne 18. 4. 2023 na podlagi samoocene.

 

Dostopnost