V letošnjem šolskem letu bo šola sodelovala pri Poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu. Učenci 3. razreda bodo poskusna preverjanja znanja pisali v naslednjih dneh:...