Skoči na glavno vsebino

Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

Nacionalni preizkusi znanja se izvedejo v enem roku. Za učence, ki jih v času izvajanja NPZ ne bo v šolo iz kakršnih koli razlogov (tudi bolezni), ni drugega roka. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev ter so izraženi v točkah in odstotkih. Učenec NPZ opravlja v šoli, v katero je vključen. Šola ob koncu šolskega leta učence pisno obvesti o dosežkih pri NPZ-ju z obvestilom, ki je priloga k spričevalu.

Podrobnejše informacije za starše in učence so dostopne na spletni strani Državnega izpitnega centra pod zavihkom »nacionalno preverjanje znanja« na spletni strani http://www.ric.si/. Dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja boste imeli učenci in starši od doma. Prav tako boste imeli dostop do izpisa dosežkov. Do obojega boste lahko dostopali s pomočjo šifre učenca (ki jo bo vsak učenec dobil 4. maja, ob prvem nacionalnem preverjanju znanja) in številke EMŠO, in sicer na spletni strani http://npz.ric.si

Podrobne informacije o NPZ so objavljene tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

NPZ V ŠOLSKEM LETU 2023/24

 

V šolskem letu 2023/24 je za našo šolo izbran tretji predmet: TUJI JEZIK ANGLEŠČINA

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je obvezno  in se opravlja v mesecu maju. Učenci 6. in 9. razreda bodo nacionalne preizkuse znanja pisali v naslednjih dneh:

    • slovenščina       7. maj 2024
    • matematika      9. maj 2024
    • angleščina      13. maj 2024
Koledar izvajanja NPZ

Koledar izvajanja NPZ

OBVESTILA

OBVESTILO – NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je obvezno  in se opravlja v mesecu maju. Učenci 6. in 9. razreda bodo nacionalne preizkuse znanja pisali v...

Dostopnost