Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti

Program osnovne šole omogoča učencem, da nekaj vsebin obveznega izobraževanja izberejo sami. Učenkam in učencem dajejo možnost, da poudarijo močne strani lastnih interesov in njihovih sposobnosti ter so lahko priložnost, da se pri njih izkažejo. V drugem triletju lahko učenci izberejo neobvezne izbirne predmete, v zadnjem triletju šolanja predmetnik vsebuje obvezne izbirne predmete.

Obvezni izbirni predmeti 2023/24

PREDMET (IP) OZNAKA UČITELJ RAZ.
IZBIRNI ŠPORT KOŠARKA IŠP K Helena Mlakar 7. r.
IZBIRNI ŠPORT ODBOJKA IŠP O Saandra Grbec 9. r.
LIKOVNO SNOVANJE 1 LS1 Lara Kobal 7. r.
LIKOVNO SNOVANJE 2 LS2 Lara Kobal 8. r.
LIKOVNO SNOVANJE 3 LS3 Lara Kobal 9. r.
NAČINI PREHRANJEVANJA NPH Irena Abram 9. r.
NEMŠČINA 1 NI1 Ingrid Peroša 7.-9. r.
OSNOVNI VBODI IN TEHNIKE VEZENJA VEO Ksenija H. Ratoša 8. r.
POSKUSI V KEMIJI POK Izabel Jurman 8. r.
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA ROM Valentina Baričič 9. r.
ROBOTIKA V TEHNIKI RVT Boštjan Debelak 8.-9. r.
SODOBNA PRIPRAVA HRANE SPH Irena Abram 7. r.
ŠPORT ZA SPROSTITEV ŠSP Sandra Grbec 7.-8. r.
ŠPORT ZA ZDRAVJE ŠZZ Helena Mlakar 7.-9. r.
TURISTIČNA VZGOJA TVZ Valentina Baričič 9. r.

 

Povezava na opis IP

Opis izbirnih predmetov

Nobvezni izbirni predmeti 2023/24

 

PREDMET (NIP) OZNAKA UČITELJ RAZRED ŠT.
Angleščina NIA Lia Ačkun 1. 33
Računalništvo NRA Božič Gordana 4. – 6. 27
Umetnost NUM Božič Tilen 4. – 6. 12

 

Povezava na opis NIP

Opis neobveznih izbirnih predmetov

Dostopnost