Skoči na glavno vsebino

IZBIRNI POSTOPEK – NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (NIP) ZA ŠOLSKO LETO 2024/25 (bodoči 4., 5. in 6.r.)

20. 3. 2024

Spoštovani starši, skrbniki, učenke, učenci!

Objavljamo ponudbo neobveznih izbirnih predmetov za učence, ki bodo v šolskem letu 2024/2025 obiskovali 4., 5. in 6. razred. Učenci neobvezne izbirne predmete obiskujejo le, če se zanje odločijo. V kolikor za šolsko leto 2024/2025 ne bo dovolj prijav za organizacijo skupine pri posameznem neobveznem izbirnem predmetu, se le-ta ne bo izvajal.

Izvajanje in obveznosti učencev, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet:

  • učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Predmeti: umetnost, tehnika in šport se izvajajo eno uro tedensko;
  • znanje pri neobveznih izbirnih predmetih se ocenjuje številčno (od 1 do 5). Zaključena ocena je vpisana v spričevalu;
  • prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako, kot pri ostalih predmetih. Vsako odsotnost morajo starši       opravičiti;
  • neobvezni izbirni predmet mora učenec obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu (med letom se ni možno izpisati);
  • ponujeni predmeti bodo organizirani le ob zadostni prijavi učencev.

Menjava in prenehanje obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta je možna do konca meseca septembra tekočega leta le v primeru, ko ne povzroča razpada skupine. Menjavo izbirnega predmeta v pisni obliki (obrazec) s podpisom staršev, dostavi učenec/-ka pomočnici ravnateljice najkasneje do 30. 9. 2024.

 

VSEBINSKA PREDSTAVITEV PREDMETOV (pdf datoteka)

 

 

Prijavo k izbirnim predmetom lahko opravite znotraj eAsistenta za starše (video navodila). Izbirni postopek bo v eAsistentu omogočen od 20. do 27. 3. 2024.
V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na pomočnico ravnateljice Alenko Turk na elektronski naslov pomocnica.ravnateljice@sola-skofije.si.

 

 

S spoštljivimi pozdravi,

Eneja Baloh
ravnateljica OŠ Škofije

Dostopnost