Skoči na glavno vsebino

IZBIRNI POSTOPEK ZA ŠOLSKO LETO 2024/25 (bodoči 7., 8. in 9.r.)

18. 3. 2024

 

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. Izbirni predmeti spodbujajo razvoj individualnih značilnosti in interesov učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri predmetov razvijajo svoja močna področja.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli si učenci 7., 8. in 9. razreda izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedenskolahko tudi tri ure, če s tem soglašajo starši.

Ponudba izbirnih predmetov (priloga 1):

  • pouk izbirnih predmetov se izvaja enkrat tedensko (ena ura pouka), pouk izbirnih predmetov tujega jezika pa dvakrat tedensko (dve uri pouka),
  • učenci so pri izbirnih predmetih ocenjeni s številčnimi ocenami od 1 do 5,
  • učenec, ki si je izbral izbirni predmet – tuji jezik (nemščina), lahko v soglasju s starši izbere še en enourni predmet,
  • v kolikor se k posameznemu predmetu ne bo prijavilo zadostno število učencev, se predmet ne bo izvajal. Učenci, ki so izbrali predmet, ki se ne bo izvajal, bodo prerazporejeni k drugim predmetom glede na razporeditev predmetov v eAsistentu.

 

Neobvezni izbirni predmet (priloga 2)

Poleg rednih dveh ur izbirnih predmetov, lahko učenec izbere dodatno še dve uri neobveznega izbirnega predmeta. Učenci se lahko v naslednjem letu odločite za obiskovanje NEOBVEZNEGA TUJEGA JEZIKA – NEMŠČINA (2 uri tedensko). Če učenec ta predmet izbere, ga bo moral obiskovati celo leto kot vse ostale ure pouka in bo tudi enako ocenjen.  Če je učenec izbral nemščino že kot obvezni izbirni predmet, je ne more izbrati kot neobvezni predmet

 

 

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko v celoti ali delno oproščen izbire izbirnih predmetov. V tem primeru starši v eAsistentu, v desnem stolpcu, izberete prvo ali drugo ponujeno možnost in tako uveljavite delno ali popolno oprostitev obiskovanja pouka izbirnih predmetov in najkasneje do 30. 9. 2024 podate potrdilo o vpisu v GŠ za šolsko leto 2024/2025.

 

Zamenjava izbirnega predmeta

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. Zamenjava izbirnega predmeta je možna  do konca septembra tekočega šolskega leta, vendar le v skupine izbirnih predmetov, ki niso zapolnjene ter v skupine, katerih urnik se sklada z obstoječim urnikom učenca. Prošnjo za menjavo izbirnega predmeta v pisni obliki (obrazec), s podpisom staršev učenec/-ka dostavi pomočnici ravnateljice najkasneje do 30. 9. 2024.

 

Učenci lahko poleg obveznih izberejo tudi neobvezni izbirni predmet. Izbirni postopek in ponudba je predstavljena v prilogi 2.

 

Vsebinske predstavitve izbirnih predmetov si lahko preberete na spodnji povezavi.

PREDSTAVITEV IZBIRNIH IN NEOBVEZNIH PREDMETOV (pdf datoteka)

 

 

Izvajalci bodo izbirne predmete predstavili v okviru pouka v času izbirnega postopka.

 

Prijavo k izbirnim predmetom opravite v okolju eAsistent za starše (povezava do video navodil). Izbirni postopek bo v eAsistentu omogočen od 18. do 25. 3. 2024.

 

V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na pomočnico ravnateljice Alenko Turk, na elektronski naslov pomocnica.ravnateljice@sola-skofije.si.

Alenka Turk, pomočnica ravnateljice 

Eneja Baloh, ravnateljica

                                                                                                                                                           

Priloge:

Dostopnost