Skoči na glavno vsebino

Varno in spodbudno učno okolje – razvojna naloga (ZRSŠ)

 

 

 

 Številne raziskave kažejo na velik pomen, ki ga ima varno in spodbudno učno okolje na kakovost in uspešnost vzgoje in izobraževanja. Večkrat je že bila ugotovljena povezanost med šolsko klimo in zaznano učinkovitostjo šole oz. dosežki učencev. V aktivnostih varnega in spodbudnega učnega okolja je veliko pozornosti posvečeno krepitvi čustvene in socialne pismenosti. Čustvena in socialna pismenost (ČSP) predstavlja pomemben preventivni dejavnik za neželeno vedenje, hkrati pa je pomemben vzgojni cilj sam po sebi.

Zavod RS za šolstvo je zasnoval razvojno nalogo Varno in spodbudno učno okolje z namenom, da podpira učitelje in jih usmerja na področjih:

  • dobri odnosi med učitelji in učenci, odnosna kompetenca, dober stik, počutje in klima;
  • čustveno in socialno učenje ter empatija,
  • neželeno vedenje, razlogi in ravnanje,
  • medvrstniško nasilje in ranljive skupine in
  • sistemski pristop na ravni šole pri obravnavi medvrstniškega nasilja.

 

V aktivnostih razvojne naloge bodo sodelovale: Katarina Zidarič – vodja, Vesna Grlica, Ksenija Hrvatin Ratoša, Maja Bubnič in Kristina Petrinja.

Dostopnost